Hřbitovní architektura

Na hřbitově za kostelem stojí dvě čtvercové hřbitovní kaple. Severní kaple původně zasvěcená Božímu Tělu patří městu Sedlice, byla využívána jako márnice.
Kaple Panny Marie byla původně zasvěcena sv. Barboře. Dříve také sloužila k pohřebním účelům. Výmalba kaple byla provedena společně s malováním kostela v roce 1902. Od roku 1953 je v kapli lurdská jeskyně se sochou Panny Marie Lurdské.
Třetí větší stavbou na hřbitově je hrobka majitelky čekanického velkostatku Vlasty Stránecké z roku 1892 postavená za kaplí Panny Marie.