Poutní zájezd na Svatou Horu - 15. 9. 2013

V neděli 15. září 2013 se uskutečnila jedna z tradičních společných akcí farností Blatná a Sedlice - poutní zájezd na Svatou Horu u Příbrami.

Do Sedlice ke kostelu přijel autobus již z větší části zaplněný poutníky z Blatné a ze Škvořetic. Autobus pak zastavil ještě na „Cimbálně“ a v Mužeticích, kde poslední volné místo obsadila paní Panušková. Po příjezdu na Svatou Horu byla možnost zastavit se u krámků s upomínkovými předměty, zajít do prodejny knih a prohlédnout si výstavu fotografií zachycující zajímavé a neobvyklé pohledy na exteriér a interiér poutního místa v různých ročních obdobích. Před třetí hodinou se všichni shromáždili v kostele k modlitbě růžence, po které následovala mše svatá a uctívání milostné sošky Panny Marie. Protože zpívané nešpory se tuto neděli nekonaly, zůstal ještě před odjezdem čas projít si v klidu ambity. Nikomu určitě nevadilo, že v průběhu odpoledne občas drobně pršelo – počasí při odjezdu odměnilo potníky pohledem na krásnou duhu.

Poděkování všech účastníků patří paní Marcele Bolinové ze Sedlice, která již řadu let tento zájezd organizačně připravuje a obstarává vše potřebné, od objednání autobusu, přes zajištění zpovědníka, až po takové drobnosti jako je například otevření WC. Ostatní poutníci se pak nemusí o nic starat a v klidu mohou prožít pouť k svatohorské Panně Marii.

P1010001
P1010003
P1010005
P1010006
P1010008
P1010009
P1010012
P1010013
P1010015
P1010016
P1010018
P1010019
P1010023
P1010024
P1010025
P1010027
P1010028
P1010029
P1010030
P1010031
P1010032
P1010033
P1010034
P1010035
P1010037
P1010038
P1010042