Tříkrálová, dvoukrálová a pětikrálová sbírka - 12. 1. 2014

Tříkrálová sbírka se v Sedlici konala v neděli 12. ledna. Začala nejprve pro účastníky mše svaté - při odchodu z kostela je čekali Ellinka, Pepino a Jakub, který hrál na flétnu. Před obědem pak tato trojice obešla ještě část Sedlice. Chodili od domu k domu, zvonili a zazpívali koledu "My, tři králové". Odpoledne koledovaly dvě skupinky: sourozenci Ellinka a Pepino se svojí maminkou Kateřinou Prexlovou. Ve druhé se sešli Vojta Brožovský, Samuel Drátovský, Standa Ježek, Jakub Navrátil a  znovu Jakub Semiginovský s flétnou. Doprovázela je paní Ludmila Jirsová. Byli vždy velmi vstřícně přijímáni. Po dvou hodinách koledování se všichni vrátili na faru, kde na ně čekalo bohaté občerstvení, drobné dárečky, P. Marcin a farníci. Do dvou pokladniček se vybralo celkem 11.421 Kč.

Všem, kteří se podíleli na úspěšném průběhu sbírky, patří velký dík za to, že nabídli svým sousedům možnost ukázat odvahu a dobré srdce.

O1010106
O1010114
O1010117
O1010122
O1010124
O1010128
O1010129
P1010002
P1010004
P1010009
P1010010
P1010012
P1010015
P1010016
P1010018
P1010019
P1010023
P1010025
P1010026
P1010032
P1010037
P1010038
P1010039
P1010041
P1010043
P1010045
P1010046
P1010047
P1010050
P1010053
P1010055
P1010056
P1010058
P1010064
P1010066
P1010069
P1010073
O1010104