Koncert Sboru sv. Martina z Radomyšle - 17. 5. 2014

V sobotu odpoledne 17. května byla v 16 hodin mimořádně mše svatá s nedělní platností a bezprostředně po ní od 17 hodin následoval koncert Sboru sv. Martina z Radomyšle. Slyšeli jsme duchovní hudbu minulých století známých (P. I. Čajkovskij, W. A. Mozart) i méně známých autorů (např. Ch. Tye, N. Kedrov, W. Boyce), ale také od současných skladatelů (B. Korejs, A. Viro). Koncert uvedl farář P. Martin Piasecki a na závěr za nádherný zážitek poděkoval starosta Sedlice pan Jiří Rod.

Po koncertě se všichni účinkující i někteří návštěvníci přesunuli na faru, kde ženy z farnosti připravilo občerstvení. Dlouhý potlesk posluchačů a následné setkání na faře bylo jediným poděkováním, protože všichni účinkovali bez nároku na odměnu.

Díky štědrosti návštěvníků bylo na dobrovolném vstupném vybráno 4.700 Kč. Peníze budou použity na opravu dveří na jižní straně kostela.

Program koncertu s krátkými medailonky autorů je ke stažení zde.

Koncert 2014 A4 v01
Program_v05_Page_1
P1010034
P1010036
P1010037
P1010038
P1010039
P1010040
P1010041
P1010042
P1010044
P1010045
P1010046
P1010047
P1010043
P1010049
P1010051
P1010052
P1010053
P1010054
P1010055
P1010056