Křížová cesta pro děti - 29. 3. 2015

Na Květnou neděli odpoledne konala v kostele sv. Jakuba křížová cesta pro děti. Texty k jednotlivým zastavením byly upraveny pro děti, ale každé zastavení mělo vše, na co jsme my dospěláci při křížové cestě zvyklí: úvodní pokleknutí, popis události na obraze, zamyšlení na vlastním životem z pohledu dětí, několik slov modlitby, která bylo stvrzena společným „Amen“.

Při čtrnáctém zastavení jsem neskončili u hrobu, ale podívali jsme se o tři dny dále a připomněli jsme si také zmrtvýchvstání: To, že Ježíš vstal z mrtvých, si můžeme představit třeba jako vložení semínka do země. Semínko je suché a tvrdé, vypadá jako mrtvé. Pod hlínou nejprve není nic vidět, ale po několika dnech čekání se objeví nová rostlinka, plná života. Aby si děti mohly sami vyzkoušet „vzkříšení“, dostal na konec každý sáček s obilnými zrnky. Rodiče dostali knížečku křížové cesty pro rodiny s dětmi, kterou připravily a vydaly sestry Trapistky a každý účastník čerstvý lístek z olivové ratolesti, která byla před několika dny přivezena z Jeruzaléma.

Děti se zapojovaly během jednotlivých zastavení, odpovídaly na otázky a byly celých 30 minut neobvykle klidné a soustředěné. Setkání 10 dětí a 10 dospělých bylo určitě duchovním obohacením nejen pro děti, ale i pro nás dospělé.

Fotografoval David Maňhal

IMG_3193_obrazek
IMG_3305
IMG_3307
IMG_3311
IMG_3312_detail
IMG_3314
IMG_3316
IMG_3321
IMG_3322_deteil
IMG_3325
IMG_3325_obrazek
IMG_3326
IMG_3332
IMG_3332_obrazek
IMG_3336_detail
IMG_3337
IMG_3343
IMG_3345
IMG_3348_detail
IMG_3349
IMG_3352
IMG_3357