V pátek 10. června proběhla v kostele sv. Jakuba v Sedlici Noc kostelů. Vlastně to nebyla noc, ale podvečer – program začal v 18 hodin a končil po osmé, ještě za světla.

První část programu byla určena dětem. Hanka Hrdličková nejprve vyprávěla o svatém Vojtěchovi a postupně přiváděla děti k určení jeho sochy na hlavním oltáři. Následovala soutěž, ve které bylo úkolem dětí obejít pět míst v okolí kostela, odpovědět na pět otázek a z pěti písmen sestavit slovo. Děti postupně obešly dveře zvonice, obou hřbitovních kaplí, zastavily se u lip před kostelem a zašly i k faře. Hledaným slovem bylo VESLO – symbol sv. Vojtěcha. Menším dětem pomáhali se sestavením hesla rodiče. Soutěž neměla poražené, všichni vyhráli a dostali zaslouženou odměnu.

Letos byla menší účast dětí, protože v pátek večer žáci dvou tříd odjeli na Muzejní noc do Blatné. Pozvání dětí na jinou akci nás nemile překvapilo.

Následovala prohlídka kostela s výkladem. Začala před hlavním oltářem, kde David Maňhal seznámil návštěvníky s historií vzniku kostela a podrobně se věnoval oltářnímu obrazu sv. Jakuba. Pozornost pak obrátil k soše sv. Antonína, která byla vystavena pouze tento večer. Pak prohlídka pokračovala přes boční oltáře sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie Bolestné, u sošky Pražského Jezulátka, u jednotlivých soch a obrazů a skončila vzadu pod kůrem. Na závěr zodpověděl David Maňhal několik dotazů.

Dalším bodem programu byla vernisáž výstavy významných církevních osobností spjatých s dějinami sedlické farnosti v letech 1853-1949. Zájemci s mohli seznámit se životem Msgr. Josefa Hessouna, Msgr. Františka Seyvaltera, ThDr. Martina Josefa Říhy, ThDr. Šimona Bárty, ThDr. Antonína Eltschknera, P. Mikuláše Levého, děkana Matěje Koláříka a biskupa Jiřího Paďoura OFMCap, který navštívil farnost v letech 2002 a 2013. Výstava bude v kostele k zhlédnutí ještě v letních měsících. Po celý den bude kostel otevřen o pouti 31. července a při Krajkářských slavnostech 6. srpna.

Celý večer byl zakončen modlitbou. Svou návštěvou přispěl k Noci kostelů i starosta města Sedlice Ing. Jiří Rod. Všichni, pořadatelé i návštěvníci, se budeme těšit na příští ročník Noci kostelů.

IMG_0130
IMG_0133
IMG_0142
IMG_0144
IMG_0147
IMG_0151
IMG_0153
IMG_0156
IMG_0159
IMG_0165
IMG_0172
IMG_0175
IMG_0180
IMG_0182
IMG_0185
IMG_0186
IMG_0190
IMG_0194
IMG_0198
IMG_0199
IMG_0200
IMG_0201
IMG_0126
IMG_0203
IMG_0206
IMG_0207
IMG_0210
IMG_0217
IMG_0220
IMG_0221
IMG_0226
IMG_0229
IMG_0233
IMG_0235
IMG_0236