Zpívání koled u jesliček - 26. 12. 2016

Na pondělí 26. prosince 2016 připravila farnost Sedlice a místní organizace Českého svazu žen v kostele sv. Jakuba tradiční zpívání koled u jesliček. Během celého adventu se malí zpěváčci každý týden scházeli a společně s Ivou a Jarmilou Eignerovými, panem Josefem Prexlem a některými rodiči nacvičovali koledy pod vedeném Richarda Semiginovského, který je doprovázel na varhany. Na svátek sv. Štěpána se ve čtyři hodiny odpoledne kostel zaplnil posluchači. Kateřina Prexlová, která celou akci zorganizovala a moderovala, všechny pěkně přivítala a pak už děti předvedly, co se naučily. Byly odměněny dlouhým potleskem. Následně František Jirsa přečetl úryvek o narození Ježíše z evangelia sv. Lukáše a řekl několik slov o smyslu Vánoc. Anička Šavrdová zaplnila ztichlý prostor chrámu hrou dvou koled na housle. Poté jsme společně se všemi návštěvníky zazpívali několik známých koled.

Na úplný závěr ještě všechny děti sešly z kůru před oltář a Kateřina Prexlová nám je jednotlivě představila a každého odměnila perníkovým stromečkem. Zpívali: Petr Brabec, Lukáš a Zbyněk Hrdličkovi, Nela a Lukáš Kostěncovi, Natálka Musilová, Anežka Prexlová, Linda a Sabina Rodinovy, Lukáš Růžička, Pepino Stone, Anička Šavrdová, Zorinka Štěrbová a Vanesa Trčová.

Podvečer se zpěvem koled a duchovním slovem jsme zakončili koledou „Narodil se Kristu Pán“.

Všem dětem i dospělým, kteří se na přípravě a realizaci podíleli, patří velký dík za krásný vánoční zážitek, který nám připravili.

Zkoušky v adventu

IMG_2997
IMG_2998
IMG_3000
IMG_3004
IMG_3008
IMG_3010
IMG_3016
IMG_3018
IMG_3025
IMG_3027
IMG_3033

Zpívání na svátek sv. Štěpána

IMG_3424
IMG_3425
IMG_3426
IMG_3427
IMG_3431
IMG_3434
IMG_3437
IMG_3442
IMG_3446
IMG_3448
IMG_3450
IMG_3457
IMG_3475
IMG_3476
IMG_3477
IMG_3478
IMG_3480
IMG_3485
IMG_3486
IMG_3488
IMG_3489
IMG_3491
IMG_3496
IMG_3498