Poutní slavnost ve Škvořeticích – 9. 9. 2017

Poutní slavnost ve Škvořeticích letos připadla na sobotu 9. září. V kapli Panny Marie Bolestné začalo setkání modlitbou růžence. Po ní následovala mše svatá, kterou zde poprvé sloužil nový administrátor P. Rudolf Hušek. Zpěvem mši doprovodil malý chrámový sbor ze Sedlice pod vedením varhaníka Richarda Semiginovského. I když sbor má zatím jen několik členů (vlastně členek), zastoupeny byly všechny hlasy a kapli při závěrečném Magnificat krásně rozezvučel.

Mše proběhla za denního světla a světla dvou svíček na oltáři, nikomu z 55 účastníků nevadilo, že se elektřinu podařilo zprovoznit a hlavní lustr rozsvítit až po skončení slavnosti.


IMG_8106
IMG_8107
IMG_8109
IMG_8110
IMG_8116
IMG_8118
IMG_8120
IMG_8122
IMG_8126
IMG_8128
IMG_8131
IMG_8133