P. Bernard Šiman - mládí


Maturant

František Šiman se narodil 14. srpna 1925 v Pištíně u Českých Budějovic. Jeho rodiče František a Anna, rozená Jandová, byli rolníci. Jeho otec zemřel, když byl František ještě malý. Maminka byla velmi dobrosrdečná, lidé na jejich hospodářství rádi sloužili. v padesátých letech musela odevzdat pole, pozemky i zvířata do nově vzniklého zemědělského družstva. P. Šiman měl dva mladší sourozence, Jaroslava (*1926), který byl bezdětný a Marii (*1928), která se provdala a měla tři dcery, ale v roce 1968 zemřela. Poté se P. Šiman stal poručníkem všech tří neteří.


Novokněz

Základní školu navštěvoval v Pištíně, do měšťanky chodil do Strýčic vzdálených od Pištína asi 10 km. v době německé okupace navštěvoval Jirsíkovo gymnasium v Českých Budějovicích, které ukončil v roce 1944. Na podzim 1945, po znovuotevření vysokých škol, byl přijat ke studiu na filosofické fakultě Masarykovy university v Brně. Na kněze byl vysvěcen 5. července 1949 v katedrále Petra a Pavla v Brně, to již byl členem kongregace petrinů, kde přijal řádové jméno Bernard. Primiční mši sloužil 10. července v rodném Píštíně. Po vysvěcení ještě dokončoval studium teologie na bohoslovecké fakultě Palackého university v Olomouci.

Písmena CFSsS, uváděná za jménem P. Šimana, znamenají příslušnost ke kongregaci petrinů. Jsou zkratkou latinských slov „Congregatio Fratrum Sanctissimi Sacramenti“, česky „Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti“. Petrini je česká římskokatolická diecézní kongregace založená v roce 1888 českobudějovickým knězem Václavem Petrem. Podle odkazu svého zakladatele spojují v životě kontemplaci a aktivitu ve světě. V současné době kongregace působí v Českých Budějovicích a v Písku. Více na www.petrini.cz.Zpět na stránku P. Šimana