Kostelní zvony

Svěcení nových zvonů 9. července 1972

Do dvacátého století se dochovaly tři zvony zavěšené na věži a malý zvonek v sanktusové věžičce: nejstarší z roku 1692, druhý zvon z roku 1729 darovaný hraběnkou Antonií Josefou Černínovou z Küenburgu, přelitý v letech 1795 a 1867, a zvon jménem Panna Maria vyrobený zvonařem Karlem Bellmannem z Prahy roku 1866. Tyto zvony byly zrekvírovány roku 1917 pro válečné účely.

Zvonek v sanktusové věžičce je z roku 1372.

Ve dvacátých letech minulého století byly pořízeny tři nové zvony v dílně Oktáva Wintra v Broumově: sv. Jakub - 480 kg, Panna Maria - 285 kg a sv. Václav - 200 kg. Zvony vysvětil 28. září 1926 sedlický děkan P. Václav Zach. Všechny tři zvony byly zabaveny v březnu 1942 v době druhé světové války.

Současné zvony vyrobila v roce 1972 firma Franz Schilling, Glockengiesserei z Apoldy v tehdejší Německé demokratické republice. Zvony mají stejná jména jako předchozí meziválečné a také hmotnost je podobná: sv. Jakub - 498 kg, Panna Maria - 286 kg a sv. Václav - 203 kg. Byly vysvěceny 9. července 1972.

Připraveno podle materiálů shromážděných Radoslavou Krejčovou.