Duchovní obnova - 11. 5. 2013

Ve dnech 10. a 11. května 2013 proběhla v kostele sv. Jakuba v Sedlici u Blatné duchovní obnova vedená P. Antonínem Klaretem Dabrowskim OFM z pražského františkánského kláštera Panny Marie Sněžné. Úvodem přivítal v pátek večer náš farář P. Jiří Cihelna P. Antonína a společně koncelebrovali mši svatou. Po mši ještě následovala úvodní přednáška. Tématem duchovní obnovy bylo Čtrnáct pražských mučedníků – františkánů zavražděných na masopustní úterý 15. února roku 1611 v klášteře Panny Marie Sněžné v Praze a blahořečených v říjnu 2012. Nejednalo se ale o přednášky historické. P. Antonín na pozadí příběhu bratří františkánské komunity, kteří přišli do Prahy v roce 1604, opravili pobořený chrám P. Marie Sněžné, ale pak byly rozvášněným davem povražděni, poskytl mnoho podnětů pro náš dnešní život.

V sobotu od rána duchovní obnova pokračovala na faře i v kostele. Proběhlo několik přednášek, adorace, byla příležitost k tichému rozjímání i ke svátosti smíření. Ne každý se vzhledem k různým povinnostem mohl zúčastnit celého programu, a tak účast na jednotlivých přednáškách byla různá. Když jsme se všichni sešli na mši svaté v sobotu odpoledne, bylo nás v kostele přes 40. P. Antonín pochválil účast, která byla podle jeho slov vzhledem k velikosti obce nečekaně veliká. Duchovní obnovy se zúčastnilo také několik věřících z okolních farností – z Blatné, Radomyšle a Záboří. Na závěr jsme se sešli k besedě s pohoštěním na faře.

Děkujme P. Antonínovi za vedení duchovní obnovy, ze které jsme si všichni odnesli povzbuzení do všedních dnů.

P1010003
P1010004
P1010005
P1010006
P1010009
P1010010
P1010011
P1010012
P1010013
P1010014
P1010015
P1010018
P1010020
P1010022
P1010024
P1010025
P1010028
P1010029
P1010030
P1010032
P1010033
P1010034
P1010035
P1010036
P1010037
P1010039
P1010044
P1010045
P1010046
P1010047
P1010048
P1010052
P1010053
P1010054
P1010055
P1010056
P1010058
P1010060
P1010061
P1010063
P1010064
P1010065
P1010066