Farnost Sedlice na internetu

Internetové stránky farnosti Sedlice připravil a spravuje František Jirsa
mail jirsoval@volny.cz, telefon 605 202 693.

Historické informace byly připraveny podle materiálů shromážděných Radoslavou Krejčovou.

Fotografiemi přispěli Jitřenka Jarošová, Lukáš Jirsa, Hana Maňhalová ml., Jiří Rod a Iveta Vágnerová.

Pokud máte zajímavé texty nebo fotografie ze života farnosti, třeba i z minulosti, napište nám, rádi je zveřejníme na inernetových stránkách.

Rádi uvítáme vaše připomínky a podněty ke zlepšení obsahové, grafické i technické podoby stránek.