Fotokronika

        Velkopáteční křížová cesta - 2. 4. 2021

2020

        Betlémské světlo - 24. 12. 2020
        Kaple Panny Marie - 2. 11. 2020
        Noc kostelů - 12. 6. 2020
        Tříkrálová sbírka - leden 2020
        Putování do kostela sv. Jana Křtitele - 1. 1. 2020

2019

        Zpívání u jesliček - 26. 12. 2019
        Koncert duchovní hudby - 23. 11. 2019
        Slavnost sv. Jakuba - 28. 7. 2019
        První svaté přijímání - 23. 6. 2019
        Koncert TRIO CANTABILE - 22. 6. 2019
        Noc kostelů - 24. 5. 2019
        Velikonoční scénky - 28. 4. 2019
        Křížová cesta pro děti - 14. 4. 2019
        Masopustní večeře - 5. 3. 2019
        Tříkrálová sbírka ve Čekanicích - 12. 1. 2019
        Tříkrálová sbírka v Sedlici - 6. 1. 2019
        Tříkrálová sbírka ve Škvořeticích - 5. 1. 2019
        Novoroční putování - 1. 1. 2019


2018

        Svatomartinské setkání - 18. 11. 2018
        Svatováclavské setkání - 23. 9. 2018
        Slavnost sv. Jakuba - 29. 7. 2018
        Noc kostelů - 25. 5. 2018
        Velký pátek - křížová cesta ke kostelu sv. Jana Křtitele
        Masopustní večeře - 6. 2. 2018
        Tříkrálová sbírka - 6. a 7. 1. 2018
        Tříkrálové setkání dětí - 3. 1. 2018


2017

        Zpívání u jesliček - 26. 12. 2017
        Adventní koncert "Panis Angelicus" - 10. 12. 2017
        Výměna oken na oratoři - říjen 2017
        Poutní slavnost ve Škvořeticích – 9. 9. 2017
        Poutní slavnost ze svátku sv. Jakuba - 30. 7. 2017
        Předpouťový úklid kostela a fary - 22. 7. 2017
        Přivítání P. Huška a P. Vrby - 9. 7. 2017
        Poděkování P. Marcinovi - 2. 7. 2017
        Noc kostelů - 9. 6. 2017
        Noc kostelů - výmalba, obrazy a fauna v kostele
        První svaté přijímání - 4. 6. 2017
        Koncert duchovní hudby "O bone Jesu" - 28. 5. 2017
        Duchovní povzbuzení s P. Antonínem - 6. 5. 2017
        Křest Zorinky a Daníka Štěrbových - 29. 4. 2017
        Adorace, Boží hrob - 15. 4. 2017
        Křížová cesta pro děti - 9. 4. 2017
        Jarní brigáda na faře - 8. 4. 2017
        Kurz ALFA - 22. 1. 2017
        Tříkrálová sbírka - 8. 1. 2017
        Koncert Markéty a Petra Lutkových - 6. 1. 2017


2016

        Setkání po bohoslužbě na faře - 31. 12. 2016
        Zpívání koled u jesliček - 26. 12. 2016
        Zdobení stromečků - 18. 12. 2016
        Zimní koncert lovecké hudby - 10. 12. 2016
        První neděle adventní - 26. 11. 2016
        Oprava zídky před farou - 19. - 23. 9. 2016
        Poutní slavnost ve Škvořeticích - 10. 9. 2016
        Křest Amálie Vágnerové - 21. 8. 2016
        Krajkářské slavnosti - výstava v kostele - 6. 8. 2016
        Pouťová slavnost - 31. 7. 2016
        První svaté přijímání - 5. 7. 2016
        Svatba Anny Čapkové a Petra Šuby - 2. 7. 2016
        Noc kostelů - 10. 6. 2016
        Koncert AVE MARIA - 22. 5. 2016
        Pohřeb Anny Hlaváčové - 2. 4. 2016
        Bohoslužba slova na Velikonoční pondělí - 28. 3. 2016
        Křížová cesta na Velký pátek - 25. 3. 2016
        Oprava zídky před farou - 21. 3. 2016
        Květná neděle - 20. 3. 2016
        Křížová cesta pro děti - 19. 3. 2016
        Setkání kurzu Alfa - leden 2016
        Tříkrálová sbírka - 10. 1. 2016


2015

        Zpívání koled u jesliček - 27. 12. 2015
Adventní koncert - 11. 12. 2015
Lidé na cestě, beseda s Mgr. Mikulenkovou - 25. 11. 2015
Pohřeb Marie Slezákové ze Škvořetic - 17. 11. 2015
Modlitba na hřbitově - 1. 11. 2015
Ustanovení akolytů - 23. 10. 2015
Můžeme pomoci? - výstava v kostele - říjen 2015
Mše v kapli Panny Marie Bolestné ve Škvořeticích - 12. 9. 2015
Blázni pro Boha - výstava o zasvěceném životě - 26. 7. 2015
Mše ze svátku sv. Jakuba a žehnání aut - 26. 7. 2015
Předpouťový úklid - 18. 7. 2015
Oslava 200. výročí postavení kapličky Panny Marie u Čekanic - 4. 7. 2015
Noc kostelů - 29. 5. 2015
Koncert Trio cantabile - 24. 5. 2015
Dětská vikariátní pouť - 16. 5. 2015
Biřmování v Lišově - 3. 5. 2015
Brigáda: okopávání růží, čištění svodů a okapů - 2. 5. 2015
Mariánská pobožnost - 1. 5. 2015
Cesta světla - 24. 4. 2015
Křížová cesta pro děti - 29. 3. 2015
Tříkrálová sbírka v Sedlici a v Mužeticích - 11. 1. 2015


2014

Zpívání koled u jesliček - 27. 12. 2014
Koncert lovecké hudby - 22. 11. 2014
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé - 2. 11. 2014
Varhanní koncert - 11. 10. 2014
Mše v kapli Panny Marie Bolestné ve Škvořeticích - 13. 9. 2014
Poutní zájezd do Polska - 31. 8. - 4. 9. 2014
Mezifarní setkání v Blatné - 24. 8. 2014
Oprava dveří na jižní straně kostela - 13. 8. 2014
Krajkářské slavnosti - 9. 8. 2014
Oslava životního jubilea P. Karla Maria Vrby - 19. 7. 2014
Velký úklid kostela před poutí - 12. 7. 2014
První svaté přijímání - 1. 6. 2014
Noc kostelů - 23. 5. 2014
Koncert Sboru sv. Martina z Radomyšle - 17. 5. 2014
Předvelikonoční duchovní obnova - 4. a 5. 4. 2014
Tříkrálová sbírka - 12. 1. 2014


2013

Koncert lovecké a klasické hudby - 30. 11. 2013
Vyprávění o cestě do Santiaga de Compostella - 10. 11. 2013
Katedrály jižní Francie - setkání, povídání, ochutnávka vína - 29. 9. 2013
Poutní zájezd na Svatou Horu - 15. 9. 2013
Pouť v kapli Panny Marie Bolestné ve Škvořeticích - 7. 9. 2013
Montáž nových vrat do farního dvora - 29. 8. 2013
Koncert duchovní hudby - 25. 8. 2013
Pád stromu na kapli sv. Anny - srpen 2013
Setkání s P. Martinem Piaseckim na faře - 10. 7. 1013
Rozloučení s P. Jiřím Cihelnou - 23. 6. 2013
Zkouška chrámového sboru - 17. 6. 2013
Duchovní obnova - 11. 5. 2013
Návštěva biskupa Jiřího Paďoura - 5. 5. 2013

2010 a starší

Oslava 70-tin P. Jiřího Cihelny s přáteli - 24. 4. 2010
Oslava 70-tin P. Jiřího Cihelny s vikariátem - 20. 4. 2010
Koncert chrámového sboru z Radomyšle při křtu - 8. 5. 2005
Koncert Markéty a Petra Lutkových - 10. 9. 2004
Oslava 100. výročí znovuposvěcení kostela - 13. 10. 2002
Svěcení zvonů - 9. 7. 1972
Běžný úklid kostela se provádí podle rozdělených služeb každý týden, před svátky se k úklidu sejde více lidí.
Kostel sv. Jakuba Staršího
Výmalba kostela z roku 1902 v beuronském stylu
Půda kostela a krov věže
Pohledy z věže kostela