Koncert duchovní hudby - 25. 8. 2013

V neděli 25. srpna odpoledne se v  sedlickém kostele sv. Jakuba uskutečnil koncert duchovní hudby pojmenovaný podle jedné z uvedených skladeb „In nomine Domini“. Martina Podéšťová, členka Státní opery Praha, zpívala skladby CH. W. Glucka, C. Franka, J. S. Bacha a dalších. Na varhany ji doprovázel Richard Semiginovský ze Sedlice, varhaník a vedoucí sboru sv. Martina v Radomyšli. A doprovázel nejen na varhany - ve dvou skladbách byl mezzosoprán Martiny doplněn Richardovým tenorem. Zážitek z hudby byl umocněn přednesem žalmů, kterým koncert mezi skladbami doprovodil farář P. Martin Piasecki.

Městský úřad v Sedlici zajistil propagaci koncertu nejen ve městě, ale i v okolí, což byl určitě jeden důvodů překvapivě velkého počtu návštěvníků. Posluchači zaplnili všechny lavice a mnozí ještě museli zůstat stát v zadní části kostela po kůrem. Díky štědrosti návštěvníků bylo na dobrovolném vstupném vybráno 4.500 Kč. Vzhledem k tomu, že všichni uvedení účinkovali bez nároku na odměnu, bude celá částka použita na opravu jižních dveří kostela v Sedlici.

Plakat
P1010001
P1010002
P1010005
P1010013
Program