Biřmování v Lišově - 3. 5. 2015

Neděle 3. května byla pro nás tři biřmovance, Martina Čapka, Davida Maňhala a Pavla Polánku, z farnosti Sedlice výjimečným dnem. Přicestovali jsme do kostela sv. Václava v Lišově, abychom zde završili přijetím pečetě darů Ducha svatého naši přípravu.

Odpolední mše svatá nebyla výjimečná jen udělením svátosti biřmování a vzácnou návštěvou pomocného českobudějovického biskupa Pavla Posáda, ale i tím, že ji společně celebrovali čtyři polští kněží působící v českých farnostech českobudějovické diecéze a mezi nimi i náš pan farář, P. Marcin Piasecki.

Po přivítání lišovským panem farářem, P. Marcinem Krzysztofem Chmielewskim, i naším farářem, otcem Marcinem, jsme si do svých klop připnuli svá biřmovací jména s holubicí, symbolem Ducha svatého a zaujali se svými kmotry místa v předních lavicích. Během mše sv. jsme byli představeni otci biskupovi. Spolu s šesti lišovskými biřmovanci jsme tak prožili tento krásný liturgický úkon, kdy nás otec biskup pomazal křižmem, oslovil naším biřmovacím jménem a pozdravil pozdravením pokoje. Celou slavnostní mši sv. doprovázel lišovský chrámový sbor a velkým zážitkem bylo slyšet píseň Veni Creator Spiritus (Přijď Duchu Stvořiteli), během níž jsme byli biřmováni. Každý z nás se již nějakou dobu aktivně zapojuje do života farnosti a otec biskup nám na závěr přál, abychom byli oporou našeho kraje.

Pater Marcin byl na nás v tento den hrdý a všichni věříme, že s pomocí darů Ducha svatého se brzy budeme moci ještě více zapojit do života naší farnosti jako akolyté. Otci Marcinovi patří náš velký dík a upřímné Pánbůh zaplať za čas, který nám věnoval při naší přípravě a velké poděkování patří i našim kmotrům a našim rodinám.

text David Maňhal, fotografie Michaela Polánková

S1190001
S1190002
S1190004
S1190008
S1190009
S1190010
S1190012
S1190014
S1190016
S1190019
S1190021
S1190022
S1190025
S1190029
S1190030
S1190031
S1190032
S1190033
S1190034