První svaté přijímání - 1. 6. 2014

V neděli 1. 6. přistoupili při mši svaté v Sedlici k prvnímu svatému přijímání v Sedlici Anička Šavrdová a Jakub Semiginovský. Děti měli rezervované první lavice, kde s nimi byli rodiče a kmotři. Shodou okolností oba starší sourozenci prvokomunikantů Karel a Jakub jako ministranti v průběhu obřadu zapálili od paškálu křestní svíce a předali je setře a bratrovi. Celý obřad měl především zásluhou P. Martina důstojný průběh a byl povzbuzením nejen pro Aničku a Šimona, ale pro nás všechny přítomné. Znovu jsme si uvědomili, že tvoříme jedno farní společenství a plnější zapojení do křesťanského života je svátkem nejn pro Aničku a Šimona a jejich nejbližší, ale pro nás všechny.

Veliký díky patří katechetce paní Marii Nehtové ze Strakonic, která obě děti na tuto významnou událost připravovala.

P1010007
P1010008
P1010010
P1010014
P1010016
P1010018
P1010026
P1010030
P1010032
P1010035
P1010037
P1010041
P1010049
P1010050