Historie kostela

Výstavba barokního kostela

Na místě dnešního kostela stál od 14. století gotický kostelík, jehož podobu neznáme. Základní kámen dnešního kostela byl položen 21. dubna 1744. Na stavbu nového kostela financemi přispěli zejména farář P. Jan Felix Procházka a Antonie Josefa, hraběnka Černínová z Küenburgu. Stavitelem byl Antonín Jermář, někdy uváděný jako žák Kiliána Ignáce Dientzenhofera. V průběhu stavby byl starý kostel postupně obestavován novými zdmi a konaly se v něm bohoslužby. V lednu 1747 byla vysvěcena pro bohoslužby hřbitovní kaple a následně byl starý kostel zbourán.

Ještě nedokončený kostel vysvětil na svátek sv. Jakuba Staršího 25. července 1752 bělčiký farář a okrskový vikář P. Jakub Maxmilián Schollar. Kůr byl postaven v roce 1753 a v následujících letech byl kostel propojen s původní věží, která byla zvýšena a opatřena cibulovitou bání.

V roce 1814 pořídil farář P. Tomáš Pavelka nové hodiny, v roce 1835 byla v interiéru kostela postavena oratoř.

Úpravy ve 20. století

Velkou rekonstrukcí prošel kostel v roce 1902. Pražský malíř Čeněk Gottlieb vymaloval kostel v beuronském stylu a byla zhotovena nová cementová podlaha. Po dokončení úprav kostel 12. října 1902 českobudějovický biskup Martin Josef Říha znovu vysvětil.

V roce 1912 byla v kostele položena prkenná podlaha, elektřina byla do kostela zavedena v roce 1934. V šedesátých letech byla provedena generální oprava střechy.

Po změně režimu byly v devadesátých letech provedeny větší opravy, zejména exteriéru kostela. V letech 1990-1991 byla opravena sanktusová věžička, v roce 1995 byla dokončena rekonstrukce věže, fasáda kostela byla opravena v roce 1996. V letech 1997-1998 byl částečně opravena vnitřní výmalba. Nový stroj do věžních hodin byl instalován v roce 2003.

Připraveno podle materiálů shromážděných Radoslavou Krejčovou.