Ustanovení akolytů - 23. 10. 2015

Páteční podvečer 23. října 2015 byl pro nás dlouholeté ministranty, Martina Čapka, Davida Maňhala a Pavla Polánku i celou farnost Sedlice výjimečným dnem. Po více jak roční přípravě jsme byli ustanoveni akolyty během mše sv., kterou sloužil pomocný biskup českobudějovický, Mons. Pavel Posád spolu s P. Marcinem Piaseckim.

Otce biskupa jsme v páteční podvečer před mší sv. již netrpělivě očekávali a jeho malé zpoždění, způsobené velkým pátečním provozem na silnicích, o to více znásobilo naši radost po jeho příjezdu. Jako vždy, otec biskup dorazil s úsměvem na tváři a šířil tak kolem sebe pokoj a radost. Odznaky jeho úřadu, mitra a berla, byly po dobu mše sv. svěřeny našim nejmenším ministrantům, Šimonovi Semiginovskému a Josephu Stoneovi. Během mše sv. jsme předstoupili před otce biskupa a byli mu jednotlivě představeni. Před slavením eucharistie proběhlo vlastní ustanovení akolytů. Na závěr mše sv. nám byly předány listiny s ustanovením služby akolytů na 5 let pro jednotlivé farnosti spravované otcem Piaseckim.

Otec Marcin vzpomínal na svůj příchod do naší farnosti a na svůj tehdejší údiv nad tím jak dlouho jsme u ministrantské služby vydrželi a už tehdy začal, aniž bychom to my tušili, uvažovat o naší přípravě pro službu akolytů.

Po mši sv. byli otec biskup a další hosté pozváni na faru na slavnostní večeři. Za příravu pohoštění patří velké díky našim rodinám a paní Zdeně Taliánové za vynikající organizaci. Jménem všech nově ustanovených akolytů poděkoval David Maňhal otci biskupovi, Mons. Posádovi, a otci Piaseckému a předal jim drobné dárky.

text David Maňhal, fotografie Pavel Čapek a Michaela Polánková

DSC00200
DSC00209
DSC00211
DSC00212
DSC00214
DSC00217
DSC00219
DSC00221
DSC00222
DSC00226
DSC00228
DSC00232
DSC00235
DSC00239
DSC00243
DSC00251
DSC00255
DSC00260
DSC00260a
DSC00260b
DSC00260c
DSC00274
DSC00276
DSC00277
DSC00281
DSC00289
DSC00295
DSC00299a
DSC00300a
DSC00301
DSC00305
DSC00309
DSC00319
DSC00320
DSC00327
DSC00328
DSC00329
DSC00330
DSC00336
DSC00337Závěrem našeho setkání s otcem biskupem přednesl David Maňhal toto veršované rozloučení, sepsané roku 1936 sedlickým děkanem Matějem Kolaříkem, k příležitosti návštěvy pražského biskupa ThDr. Antonína Eltschknera a přednesené tehdy Miluškou Pešírovou:

Vaše excelence, nejdůstojnější Pane!

S Pánem Bohem, Otče milovaný,
volám jménem všechněch Vám,
za vše co jste duším skytl,
zaplať dobrý Pán Bůh Sám.

S Pánem Bohem osadníci všichni,
volají Vám, Otče přelaskavý,
děkujeme za to, že jste ráčil
posílit nás všecky jako otec pravý.

Chvíle, jež jste pobyl mezi námi,
budou drahou upomínkou stále,
povzbuzením, bychom žili všichni
Až do smrti k Boží cti a chvále.

Požehnání svoje račte dáti,
nám všem i našemu kraji,
ať plody víry, naděje a lásky,
zde v pokoji svatém stále znají.

Vás, Ecxelence provází anděl Páně
na cestě apoštolské dále
i my budem vděčně vzpomínat,
Vám za oběť vděčit neustále.