Oslava životního jubilea P. Karla Maria Vrby - 19. 7. 2014

Dne 22. července 2014 se Jeho Milost Karel Maria Vrba, čestný kanovník Katedrální kapituly u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, kněz českobudějovické diecéze, člen Diecézní liturgické komise, dožil požehnaného věku 80 let. Po vysvěcení v roce 1971 působil jako kněz v Českém Krumlově, Lomnici nad Lužnicí, Kardašově Řečici, v Sedlici (1986-1990), Jindřichově Hradci, Třeboni, kde byl okrskovým vikářem jindřichohradeckým, v Písku (2002-2013), kde byl opět okrskovým vikářem, a v přilehlých farnostech uvedených měst. Od roku 2013 je P. Vrba administrátorem v Záhoří u Písku a administrátorem excurrendo v Chřešťovicích a Oslově. v sobotu 19. 7. odpoledne oslavil životní jubileum mší svatou ve farním kostele sv. Michaela, archanděla v Záhoří. Mše se zúčastnili nejen místní, ale i lidé z blízkých farností, kde P. Vrba v minulých letech působil. Při homilii poděkoval P. Vrba za dar dlouhého a naplněného života a děkoval také všem, kteří ho na této cestě doprovázeli. Jmenovitě zmínil dlouholetou hospodyni Bětušku a svého současného asistenta Rudu.

Po skončení mše poděkovali záhořští farníci P. Vrbovi za působení ve farnosti. P. Vrba pak pozval všechny přítomné na faru, kde na nás čekalo bohaté občerstvení, a možnost osobně poděkovat P. Vrbovi za jeho službu i seznámit se s dalšími lidmi, které P. Vrba během svého dlouholetého působení v českobudějovické diecézi oslovil. Farníci ze Sedlice se podepsali na společné blahopřání a věnovali jubilantovi zarámovanou fotografii interiéru sedlického kostela sv. Jakuba, o jehož opravu se P. Vrba zasloužil.


IMG_0431
IMG_0438
IMG_0449
IMG_0452
IMG_0476
IMG_0490
IMG_0493
IMG_0495
IMG_0496
IMG_0501
IMG_0504
IMG_0506
IMG_0513
IMG_0549
IMG_0591
IMG_0614
_Vrba_prani_2