Noc kostelů - 29. 5. 2015

Stejně jako v celé České republice proběhla i v kostele sv. Jakuba v Sedlici Noc kostelů. Úvod patřil dětem, pro které si Hana Hrdličková připravila povídání o kostele spojené s hádankami. David Maňhal seznámil dospělé návštěvníky se sochami v kostele.

Dalším bodem programu byla vernisáž výstavy o životě P. Františka Bernarda Šimana CFSsS (1925-1986), který působil od roku 1967 až do své smrti v  Sedlici. P. Šiman prožil celý svůj kněžský život v období komunistické totality, v padesátých letech byl několik let vězněn, za jeho působení v Sedlici byl sledován a pronásledován StB. Výstavu uvedla Ludmila Jirsová, dále promluvili P. Cyril Havel, představený kongregace petrinů, jejímž byl P. Šiman členem a neteř P.Šimana Marie Záveská, která poskytla na výstavu řadu osobních materiálů z pozůstalosti. Souběžně s výstavou byla připravena i životopisná brožura se vzpomínkami pamětníků.

Velký zájem byl o prohlídku zvonů, ke kterým vzhledem k omezenému prostoru ve věži, bylo nutné přistupovat jen malých skupinkách. Informace o zvonech poskytl návštěvníkům David Maňhal.

Na závěr večera bylo možné strávit v kostele chvíli v tichu a přemýšlení. Noc kostelů byla zakončena modlitbou se zpěvy Taizé, které na varhany doprovázel Richard Semiginovský.

Noc_kos
IMG_4127

Půlhodinka pro děti

IMG_4110
IMG_4116
IMG_4119
IMG_4121
IMG_4118
IMG_4124
IMG_4125
IMG_4129
IMG_4131
IMG_4138
IMG_4140
IMG_4144
IMG_4149
IMG_4150

Prohlídka kostela s výkladem

IMG_4135
IMG_4137
IMG_4153
IMG_4155

P. František Bernard Šiman CFSsS – vernisáž výstavy fotografií

IMG_4156
IMG_4161
IMG_4166
IMG_4174
IMG_4159
IMG_4178
IMG_4179
IMG_4183
IMG_4185
IMG_4186
IMG_4187
IMG_4190
IMG_4191
IMG_4193
IMG_4195
IMG_4197
IMG_4199
IMG_4204

Zvony – historie, prohlídka zvonů ve věži

IMG_4177
IMG_4201
IMG_4206
IMG_4207
IMG_4210
IMG_4211