Předvelikonoční duchovní obnova - 4. a 5. 4. 2014

Ve dnech 4. a 5. dubna 2014 jsem se zúčastnila předvelikonoční duchovní obnovy v Sedlici, kterou vedl P. Eliáš Tomáš Paseka OFM, františkán z kláštera Panny Marie Sněžné v Praze. Duchovní obnova začala v pátek mší svatou a pokračovala moderovanou adorací.

První přednáška v sobotu byla skutečně předvelikonoční – o úklidu a hostech. Ale hlavně o úklidu našich srdcí, o tom, co máme různě ukryto a kam našeho hosta - Pána Boha nechceme pustit. Další přednáška byla zaměřená na naše odevzdání se zcela Bohu. a poslední přednáška byla inspirována encyklikou papeže Františka „Lumen fidei – Světlo víry“. Byla o životě v radosti, radosti z daru víry, ze všech milostí, kterých se nám dostává. Následovala adorace, možnost přistoupit ke svátosti smíření a pobožnost křížové cesty. Duchovní obnova byla zakončená mší svatou v 16 hodin. Na závěr mše svaté jsme dostali výjimečný dar – novokněžské požehnání a zároveň jsme mohli získat plnomocné odpustky.

Musím přiznat, že jsem očekávala mnohem větší účast a větší zájem i ze strany okolních farností. Pevně však věřím, že mnoho lidí by se rádo zúčastnilo, ale nemohli. Pro ně aspoň krátký příběh, který nám řekl P. Eliáš: Kolem kamenické dílny šel malý kluk. Slyšel hluk a viděl hromadu prachu a kameníka, jak bouchá kladivem do kusu kamene. Po nějaké době šel chlapec opět kolem kamenictví a uprostřed dílny stál nádherný lev. Vešel dovnitř a zeptal se kameníka: „Jak jsi věděl, že v tom kameni je schovaný lev?“ i my jsme kameny, ve kterých může být krásný lev. Jenom o tom nevíme a potřebujeme kameníka, který by s kamenem pracoval.

Iveta Vágnerová

      plakatek
P1010037
P1010038
P1010041
P1010043
P1010046
P1010050
P1010053
P1010054
P1010057
P1010059
P1010061
P1010065
P1010068
P1010069
P1010070
P1010072
P1010073
P1010075
P1010076
P1010077
P1010078