V pátek 23. května proběhla, stejně jako v celé České republice, i v kostele sv. Jakuba v Sedlici Noc kostelů. Cílem akce je otevřít kostely co nejširší veřejnosti a seznámit ji s jejich kulturní hodnotou a oslovit tak návštěvníky i prostřednictvím umění, rozhovoru, hudby. Do Noci kostelů se zapojují nejen kostely v České republice, ale i na Slovensku, v Německu, Rakousku, Nizozemí a Estonsku.

Program Noci kostelů v kostele sv. Jakuba v Sedlici připravili a role průvodců se ujali David Maňhal a Iveta Vágnerová. Zájemců o prohlídku kostela přišlo velké množství a někteří přicházeli i po zahájení prohlídky. Svou návštěvou poctil Noc kostelů i starosta města Sedlice Ing. Jiří Rod. Městu Sedlice patří poděkování za propagaci akce a dar v podobě pohledů s obrázky kostela a brožurek o historii Sedlice, které si mohl každý návštěvník odnést domů.

Prohlídka začala před hlavním oltářem. Zde byla připomenuta historie vzniku kostela a jeho výstavba až do té podoby, jak ho známe dodnes. Návštěvníci byli seznámeni s životy světců, kteří mají obrazy a sochy v našem kostele. Mezi oltářem bolestné Panny Marie a sochou sv. Josefa byl pro Noc kostelů vystaven obraz patera Františka Seyvaltera, k němuž se váží dvě významná výročí, která si v letošním roce připomínáme. Od narození patera Františka Seyvaltera uplyne letos 160 let a od počátku jeho působení jako faráře v Sedlici pak uplyne 120 let. Po připomenutí života a kněžského působení Františka Seyvaltera prohlídka pokračovala u bočního oltáře sv. Jana Nepomuckého z roku 1737, který je dokladem lidové barokní zbožnosti a potvrzuje i legendu o nevyzrazeném zpovědním tajemství královny Žofie, kterou připomíná i jazyk sv. Jana Nepomuckého vyobrazený ve svatozáři nad oltářem.

Návštěvníci byli také seznámeni s původem oltáře a sochy Nejsvětějšího srdce Páně i sošky Pražského Jezulátka. Shodou okolností byl v roce 2009, při své návštěvě České republiky, obdarován papež Benedikt XVI. představeným kostela Panny Marie Vítězné v Praze, kde se nachází originální soška Pražského Jezulátka, kněžským ornátem zhotoveným v Sedlici.

Po prohlídce hlavní lodi kostela následovala prohlídka kůru kostela s výkladem o varhanách a jejich historii, který přednesla Iveta Vágnerová. Většina účastníků ještě pokračovala na hřbitov, kde byla prohlídka zakončena výkladem o historii hřbitova a kaplí, na hřbitově se nacházejících.

S programem Noci kostelů byli návštěvníci spokojeni, neboť se dozvěděli mnoho nových informací o našem kostele a byla to pro ně příležitost podívat se i na místa běžně nepřístupná. Všichni, pořadatelé i návštěvníci, se budeme těšit na příští ročník Noci kostelů.

David Maňhal

Fotografie z Noci kostelů pořídila Hana Maňhalová ml. a starosta Sedlice Jiří Rod.

_NK_2014_Sedlice
DSC_0766
DSC_0769
DSC_0770
IMG_0335
DSC_0776
DSC_0779
DSC_0786
DSC_0791
IMG_0333
DSC_0773
DSC_0793
DSC_0795
IMG_0352
IMG_0351
DSC_0796
DSC_0800
DSC_0812
DSC_0815
DSC_0817
DSC_0822
DSC_0823
DSC_0824
IMG_0357
IMG_0360
DSC_0826
DSC_0827