Cesta světla -24. 4. 2015

V souvisloti s pobožností Cesty světla bych chtěla poděkovat otci Marcinovi za to, že mě vytrhl ze stereotypu. Byla to pro mě nová modlitba. Už při vstupu do kostela mě upoutaly obrazy. Tato pobožnost je podobná křížové cestě akorát místo kříže je nesen paškál a hlavně jednotlivá zastavení jsou věnována oslavě zmrtvýchvstalého Krista. Pro mě bylo podstatné, že jsem na chvíli zapomněla na známé modlitby, které se občas automaticky modlím a byla jsem nucena se zaposlouchat a zamyslet.

Iveta Vágnerová

IMG_3520a
IMG_3535
IMG_3524
IMG_3525
IMG_3526
IMG_3527
IMG_3528
IMG_3529
IMG_3530
IMG_3531
IMG_3533
IMG_3534