Dětská vikariátní pouť - 16. 5. 2015

V sobotu 16. května jsme v Sedlici hostili vikariátní pouť dětí. Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci nebo se za tuto akci modlili. Já jsem se zúčastnila jen mše svaté a bylo krásné sledovat plný kostel mladých lidí.

Když jsem prvně slyšela, že bude vikariátní pouť, tak jsem se lekla. „Tady v Sedlici? Na té opuštěné faře? Kdo tam uklidí? Tam není teplá voda! Není ani kde vařit ani v čem! No kdo tohle vymyslel…“ Možná se otec Marcin těšil, že až to oznámí, tak z něj bude první sedlický mučedník, ale marně. Protože kdo tohle vymyslel, dobře vymyslel. Nevím, jestli si to vůbec uvědomujeme, ale tato akce byla naplánována „nahoře“ . Myslím si, že to mělo být povzbuzení pro sedlické farníky, že i když je fara opuštěná, tak my opuštění nejsme. Když Pán nám bude žehnat, tak dokážeme táhnout za jeden provaz, dokážeme mnohé věci. Ano, chtělo to mnoho času a mnoho úsilí a mnoho strachu. Ale viděla jsem rozesmáté děti a myslím, že výsledek byl ohromný a že mile překvapil ne jen mě.

Iveta Vágnerová

Dětská vikariátní pouť se v Sedlici konala již podruhé. Program připravovali vikariátní katecheté, na sedlických byla příprava občerstvení a technického zázemí. Na přípravě občerstvení se kromě sedlických žen pod vedením Zdeny Taliánové podíleli i přátelé z dalších farností blatenského obvodu. Město díky vstřícnosti starosty Jiřího Roda zapůjčilo stoly a lavičky, zaměstnanvi radnice je i dovezli a posekali trávu na louce pod hřbitovem. Pro případ deštivého počasí nabídlo město i velký stan, který naštěstí nebyl potřeba, protože počasí pouti přálo. Přijelo asi 70 dětí, řada z nich s doprovodem rodičů. Pouť byla zahájena mši svatou, kterou sloužili P. Marcin a vikář P. Jan Löffelmann. Po jejím skončení čekalo na účastníky před kostelem první občerstvení - chlebíčky a sladké zákusky.

Děti byly rozděleny do 4 skupinek, ve kterých posupně probíraly z různých pohledů téma poutě "Slavíme neděli". Tematické skupinky pokračovaly i po obědě a po jejich skončení začaly volnější aktivity: soutěž o dort - skákání přes švihadlo, projížďka bryčkou po louce, výroba květin, které byly umístěny na oltáře v kostele. Na závěr všechny děti dostaly malý chléb, aby se o něj mohly po příjezdu domů rozdělit se svými blízkými a také drobné upomínkové předměty ze Sedlice.

Věříme, že všichni účastníci si prohloubili svoji víru a odvezli si pěkné zážitky.

Ludmila a František Jirsovi

Zahájení - mše a občerstvení před kostelem

IMG_3685
IMG_3687
IMG_3689
IMG_3692
IMG_3696
IMG_3700
IMG_3707
IMG_3717
IMG_3720
IMG_3723
IMG_3727
IMG_3728
IMG_3730
IMG_3732
IMG_3733
IMG_3734
IMG_3736
IMG_3737
IMG_3739
IMG_3744
IMG_3745
IMG_3747

Zážitky ve skupinkách

IMG_3753
IMG_3759
IMG_3762
IMG_3767
IMG_3768
IMG_3770
IMG_3779
IMG_3780
IMG_3781
IMG_3782
IMG_3786

Polední občerstvení

IMG_3791
IMG_3793
IMG_3797
IMG_3799
IMG_3803
IMG_3809
IMG_3812
IMG_3824
IMG_3826

Odpolední program

IMG_3830
IMG_3835
IMG_3836
IMG_3837
IMG_3841
IMG_3846
IMG_3850
IMG_3861
IMG_3870
IMG_3880
IMG_3882
IMG_3887
IMG_3895
IMG_3898
IMG_3908
IMG_3911
IMG_3918
IMG_3922
IMG_3927
IMG_3931
IMG_3937
IMG_3946
IMG_3949
IMG_3951
IMG_3956
IMG_3972
IMG_3980
IMG_3986
IMG_3987

Závěrečné setkání v kostele, odjezd domů

IMG_3997
IMG_4009
IMG_4011
IMG_4017
IMG_4024
IMG_4030
IMG_4035
IMG_4049
IMG_4055
IMG_4059
IMG_4064
IMG_4066
IMG_3994
IMG_4069
IMG_4070

Zázemí - příprava krmiva

kIMG_3663
kIMG_3671
kIMG_3672
kIMG_3673
kIMG_3674
kIMG_3675
kIMG_3677
kIMG_3678
kIMG_3680
IMG_3789
kIMG_3854
kIMG_3855
kIMG_4073
kIMG_4075