Tříkrálová sbírka v Sedlici a v Mužeticích - 11. 1. 2015

V neděli 11. ledna 2015 se v Sedlici a Mužeticích konala Tříkrálová sbírka. Vzhledem k velkém počtu očekávaných dětských koledníčků si někteří z nich vyzkoušeli královský oblek již v sobotu odpoledne, a tak mohla v Sedlici začít sbírka v neděli hned po skončení ranní mše. Před kostelem koledovala skupinka pod vedením Katky Prexlové, která dopoledne obešla ještě několik ulic. Hned po obědě ve 13 hodin se sešli další koledníci na faře, oblékli si královské kostýmy, děti se rozdělily do čtyřech skupinek, vedoucí skupinek si rozdělili Sedlici a všichni vyrazili na koledu od domu k domu, zpívali "My tři králové". Zpěv nejstarších koledníků doprovázel Jakub Semiginovský na flétnu. Pátá skupinka koledovala v Mužeticích a bylo v ní hned šest malých králů najednou. Všude byli koledníci vždy velmi vstřícně přijímáni. Po dvou i více hodinách se všech pět skupinek postupně vrátilo na faru v Sedlici, kde na koledníky čekalo zasloužené občerstvení a drobné dárečky.

Přestože dva přihlášení chlapci onemocněli, koledovalo v Sedlici a Mužeticích v pěti skupinkách celkem 20,5 dítěte. Ta polovina je Lukášek Růžička, který se na část sbírky připojil ke skupince, kde byla jeho sestra Sandra a stal se tak nejmladším účastníkem sbírky v Sedlici. Úplně nejmladším ze všech byl ale Vítek Šindelář (3 a půl roku), který koledoval v Mužeticích.

Při koledování jsme zažili různé příhody. Například se po zaklepání otevřelo okno, objevil se mladý muž a říká:
       "Běžte pryč, já nejsem křesťan."
       "To nevadí, my vám stejně zazpíváme."
       Při zpěvu koledy dostal od jednoho z králů kalendáříky, od druhého cukříky a když zpěv dozněl, slyšíme změnu:
       "Tak chvilku počkejte, já dojdu pro nějaké peníze". A pokladnička byla zase o něco bohatší.

Do pěti pokladniček se vybrala úctyhodná částka 18.936 Kč, ale smysl Tříkrálové sbírky není jenom v získání co největšího objemu peněz. Kromě finančního rozměru je jistě významné, že koledníci všude, kde se zastaví, připomínají křesťanské vánoční poselství o narození Spasitele, které často nevnímáme pod nánosem materiálních příprav a starostí. Důležité je také aktivní zapojení dobrovolníků (organizátorů i koledníků), kteří si uvědomí, že udělat něco dobrého pro druhé přináší radost, i když to znamená občas překonat i nějaké potíže.

Jak tomu u podobných akcí bývá, příprava a následný „úklid“ zabere často více času než vlastní koledování. o velký počet koledníků se asi nejvíce zasloužila Katka Prexlová, která dělala aktivně „nábor“ mezi svými známými, Michal Šindelář zorganizoval sbírku v Mužeticích, Ludmila Jirsová vyprala a vyžehlila již nepoužívané rochety, které posloužily všem jako základní královské roucho. Kromě výše uvedených se ujali vedení skupinek ještě Hana Hrdličková a František Jirsa. Poděkování si jistě zaslouží i ti, kteří nevyšli s kasičkou do ulic, ale podíleli se na sbírce třeba „jen“ tím, že pomohli svým ratolestem vyrobit královskou korunu, přivezli nebo přivedli své děti do Sedlice. Zdena Taliánová a Miluška Prexlová připravovaly závěrečné pohoštění. Velký dík patří také paní Renatě Turkové z charity v Blatné, která opět zajišťovala organizaci sbírky na Blatensku.

Největší poděkování ale patří všem obyvatelům Sedlice a Mužetic za schopnost nemyslet jenom na sebe, za to, že nezůstali lhostejní k potřebám bližních, za dobré a otevřené srdce.

Přírava, zkoušení královských kostýmů

IMG_2611
IMG_2615
IMG_2619
IMG_2623
IMG_2630
IMG_2636
IMG_2637
IMG_2638
IMG_2640

Dopoledne se koledovalo v kostele, odpoledne vyšli koledníci z fary ...

KIMG_2625
KIMG_2626
KIMG_2627
MIMG_2643
MIMG_2644
MIMG_2645

... a koledovali od domu k domu

MIMG_2647
MIMG_2648
MIMG_2651
MIMG_2652
MIMG_2653
MIMG_2655
MIMG_2660
MIMG_2662
Miphone_12012015_094
Miphone_12012015_096
Miphone_12012015_099
Miphone_12012015_100
Miphone_12012015_102
Miphone_12012015_107

Šest malých králů koledovalo také v Mužetích

N20150111_134315
NIMGP4022

Závěrečné setkání všech koledníků na faře

PIMG_2674
PIMG_2664
PIMG_2680
PIMG_2681
PIMG_2688
PIMG_2691
PIMG_2693
PIMG_2696
PIMG_2698
PIMG_2701
PIMG_2706
PIMG_2707
PIMG_2708
PIMG_2709
PIMG_2714
PIMG_2718
PIMG_2719
PIMG_2720
PIMG_2723
PIMG_2725
PIMG_2732
PIMG_2733