P. Bernard Šiman a StB


V únoru 1974 založilo strakonické oddělení Státní bezpečnosti spis s názvem „ZVON“ za účelem prověření osoby Františka Šimana. v odůvodnění se píše: „V roce 1968 se stal sekretářem vikariátu a negativně působí na ostatní duchovní... státnímu dozoru se podřizuje jen velmi nerad. Dokázal dobře působit na občany z jeho farnosti a dosáhl toho, že mu docházejí do kostela i někteří členové strany. Jeho přičiněním se především v Sedlici zhoršila politická situace. ... Aktivně působí na mládež a snaží se ji přitáhnout do kostela. Zorganizoval biřmování v Sedlici a v Záboří, které bylo velmi okázalé a bylo hodně biřmovanců i dalších osob. ... Udržuje aktivní styky s faráři, kteří jsou stoupenci Vatikánské politiky a odmítají spolupráci se státem a často je navštěvuje. ... Cílem prověřování a kontroly je zjistit, zda se nedopouští trestné činnosti zneužívání náboženské funkce. v případě zjištění závadové činnosti, která se nedá trestně postihnout, dosáhnout jeho odvolání z funkce sekretáře vikariátu a přemístění na jinou farnost.“

V období od 1974 do 1985 byl mnohokrát vyslýchán on i řada lidí, se kterými se stýkal v osobním i profesním životě. Kromě výslechů byl obtěžován a stresován anonymními nočními telefonáty, finančními kontrolami a neoficiálními domovními prohlídkami. Přátelům si stěžoval, že se výslechů bojí, že jsou zlé až kruté a že musí omezovat svůj kontakt s lidmi, aby jim nezpůsobil potíže. Frekvence výslechů a šikana zesílily po roce 1980, kdy jeden ze sedlických ministrantů emigroval do Kanady.

Svazek byl po smrti P. Šimana uzavřen. v závěrečné zprávě se píše: „V letech 1977-1978 aktivoval činnost kongregace petrinů. Především docházelo k pravidelným schůzkám na Dobrši. ... Tato činnost byla v roce 1978 řešena rozkladnými opatřeními. Po těchto opatřeních se podařilo nedovolenou náboženskou činnost částečně omezit. ... s objektem akce „ZVON“ byl udržován až do roku 1984 vynucený styk. ... i přes tato opatření dále docházelo k užším schůzkám vedení kongregace petrinů. ... Kromě řádové činnosti bylo zjištěno, že P. Šiman se angažoval i v organizování letních táborů katolické mládeže ...“

Svazek „ZVON“ byl skartován, obsahoval cca 400 stran zápisů. Dochoval se pouze seznam skartovaných dokumentů, úvodní a závěrečná zpráva.

Úvodní a závěrečná zpráva akce "ZVON" ke stažení.Zpět na stránku P. Šimana